Kasutustingimused:

Kasutades OREGON®-i, OREGON TOOL EUROPE SA/NV ("Oregon Tool"), veebisaiti, nõustute te järgmiste tingimustega.  

Sellel saidil olev teave kuulub autoriõigusega ettevõttele OREGON TOOL. Kõik õigused kaitstud. Siin esitatud teavet ega pilte ei tohi ühelgi tingimusel paljundada ega kasutada eelneva kirjaliku loata. Sellel veebisaidil oleva materjali paljundamiseks, taasavaldamiseks, üleslaadimiseks, postitamiseks, edastamiseks, levitamiseks ja avalikult esitamiseks peab teil olema Oregon Tooli kirjalik luba. Oregon Tooliga saate ühendust võtta e-posti teel või saates teatise turundusosakonda aadressil OREGON TOOL EUROPE SA/NV, Rue Emile Francqui, 5, B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium.

KÄESOLEVAL SAIDIL ESITATUD MATERJAL VASTAB KÄESOLEVALE AJAHETKELE EGA ANNA ÜHTEGI OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID. KOOSKÕLAS KOHALDATAVAS SEADUSES LUBATUD SUURIMA ULATUSEGA EI ANNA OREGON TOOL ÜHTEGI GARANTIID, EI OTSEST EGA KAUDSET, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TOODETE EDASIMÜÜGI KÕLBLIKKUSE VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. OREGON TOOL EI GARANTEERI EGA VÄIDA, ET TEAVE ON TÄPNE VÕI USALDUSVÄÄRNE VÕI ET KÄESOLEV SAIT ON VEATU VÕI VIIRUSEVABA..

OREGON TOOL ei vastuta ühelgi tingimusel ühegi kahjustuse, ei otsese, kaudse, konkreetse ega tegevusest johtuva eest (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, hooletusest tuleneva), mida põhjustab käesoleval saidil esitatud materjali kasutamine või kasutamisvõimetus. OREGON TOOL ei vastuta mitte ühelgi juhul kasutaja ühegi kaotuse, kahjustuse ega nõude eest, mis ületab kasutaja poolt käesolevale saidile pääsemise eest makstud summa.

Käesolev kokkulepe kehtib, kuni üks osapooltest seda ei lõpeta. Te võite käesoleva kokkuleppe lõpetada mis tahes ajal, lõpetades OREGON TOOLi saidi kasutamise ja hävitades kõik sellelt saidilt saadud materjali.

Andke meile teada oma mõtetest:

Oregon Tool ootab teie küsimusi ja kommentaare. Saatke e-kiri aadressile marketing@oregontool.be