Harvesteri keti katkemine:

Harvesteri/puulangetusseadme/järkamisseadme/laasimisseadme ketilöök:

Tere tulemast mehhaniseeritud puidulõikeseadmete ketilööki käsitlevale infolehele. Alljärgnev teave on saeketil põhinevate lõikamissüsteemidega varustatud mehhaniseeritud puulõikeseadmete professionaalsetele kasutajatele.

Järgmised soovitused on teie kaitsmiseks kehavigastuste eest ning samas ka selleks, et saaksite ära kasutada mehhaniseeritud puulõikeseadmete poolt pakutava tohutu kasu ja tööjõu säästlikkuse.

Mehhaniseeritud puiduharvester/puulangetusseade/järkamisseade/laasimisseade avaldab saele tohutut pinget, mistõttu on väga oluline järgida juhiseid keti purunemisohu ja võimaliku kehavigastusohu vähendamiseks. Lugege kindlasti hoolikalt läbi seadmega kaasasolev kasutusjuhend ja tehke selle sisu endale selgeks. Järgige täpselt tootja ohutus- ja hooldusjuhiseid. Järgmine teave on mõeldud lisainfoks ega asenda konkreetse seadme kasutusjuhendis olevat teavet.

Ketilöök on oluline teema, mida hetkel uuritakse. Selle põhjuste, toime ja ketilöögist põhjustatud kehavigastuste minimeerimisviiside kohta teatakse palju, kuid seda, mida õppida, on veel rohkem. Tulge sellele lehele tagasi, et saada uuendatud teavet ketilöögi kohta. 

Mis on ketilöök?

Ketilöök on mehhaniseeritud puidutööstuses purunenud keti otsast suure kiirusega eralduv ja eemale heidetav lõikeketi tükk või tükid. Ketilöök võib põhjustada seadme kasutaja ja kõrvalseisjate tõsist vigastamist või surma. Tavaliselt tekib ketilöök lõikesüsteemi ajamipoolses otsas, kuid võib alguse saada ka latiotsa piirkonnast.

Tööstusuuringud näitavad, et 50st purunenud ketist puuduvad osad keskmiselt ühel ketil ja seda võib olla põhjustanud ketilöök.

Kuidas saab seadme kasutaja ketilöögiohtu vähendada?

1. Kasutajad ja kõrvalseisjad ei tohi kunagi olla lati tasapinnal, kui latil olev kett liigub.

2. Paigaldada tuleb asjakohane kaitsematerjal.

3. Keti kiirus peab olema 40 m/s või väiksem 0,404-sammulise OREGON®-i harvesteri keti korral ning 35 m/s või väiksem 3/4-sammulise OREGON®-i harvesteri keti korral.

4. Ajami ketiratta lähedale tuleb paigaldada ketilöögijuhik.

5. Kõrvalseisjad peavad olema harvesterist vähemalt 70 meetri kaugusel.

6. Kette tuleb korrapäraselt kontrollida ning kahjustatud või mõradega ketid tuleb kasutusest eemaldada.

7. Kasutage OREGON®-i kettide parandamisel alati uusi OREGON®-i osi.

8. Tööstusettevõtted soovitavad ketid kasutusest kõrvaldada pärast keti teistkordset purunemist.

9. Eemaldage kasutusest kõik nürid ja/või kulunud ketid.

10. Teritage OREGON®-i kette alati OREGON®-i tehaseandmete kohaselt.

11. Hoidke latt ja kett korralikult määritud.

12. Hoidke kett piisavalt pinguldatult.

13. Asendage ajami ketiratas uuega, kui sellel ilmnevad ilmsed kulumismärgid.

Kuidas ketilöök tekib?

Ketilöök koosneb keti kahest murdumisest, nagu näitab arvutiga simuleerimine. Esmalt murdub ketiling ja moodustab kaks otsa. Üks ots möödub liikudes ajami ketirattast või lati ninast ning selle liikumine kiireneb kiiresti ketiotsa heitetaolise liikumise tõttu. "Heiteliikumine" põhjustab teise murdumise, mille tulemusel eralduvad ülikiiresti lendavad väikesed osad.

Ketilöök võib põhjustada ketiosade heitmist paljudes suundades, eriti saelati tasapinnal.

Milline on tüüpiline ketilöögi tükk?

Kõige ohtlikumad ketilöögist põhjustatud tükid koosnevad ühest kuni neljast osast, nagu on näidatud:

Kas ketilööki ja sellega seotud kehavigastusi saab mehhaniseeritud puidutööstusest ja puidu töötlemisest kõrvaldada?

Ei!! Seadme kasutajad peavad töötavat ketti ja latti alati käsitsema kui ohtlikku laetud relva.