Mootorsae kasutamise üldised ohutusnõuded:

Tundes oma kettsaagi ja selle kasutamispõhimõtteid, saate vähendada või kõrvaldada tagasilöökidest või teistest ootamatutest reaktsioonidest tuleneva üllatusmomendi. Samuti saate seeläbi maksimeerida sae kasutusiga ja kasutegurit ning lõikamise tulemuslikkust.

1. Enne mis tahes kettsae kasutamist lugege hoolikalt läbi tootja kasutus- ja ohutusjuhised.    

2. Ärge töötage kettsaega, kui olete väsinud, olete tarvitanud alkoholi või kasutate retsepti- või käsimüügiravimeid.    

3. Kandke turvajalanõusid, liibuvat riietust, kaitsekindaid ja -prille, kõrvakaitsmeid ning kaitsvat peakatet.    

4. Lõigates hoidke saagi kindlalt kahe käega, pöial ja sõrmed ümber kettsae mõlema käepideme. Kindel haare aitab teil säilitada kontrolli sae üle juhul, kui tekib tagasilöök või muu ootamatu reaktsioon. Hoidke kettsae käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja kütusevabad, et vältida libisemist ja aidata kaasa sae juhitavusele.    

5. Kettsaed on ette nähtud kasutamiseks täiskiirusel. Kasutage lõikamisel täiskiirust maksimaalse tootlikkuse tagamiseks ja väsimuse vähendamiseks turvalisuse eesmärgil.    

6. Lõikamisel seiske pisut külje pool, eemal lõikeketi ja juhiklati tasandist, et vähendada kehavigastusohtu juhul, kui kaotate kontrolli sae üle.    

7. Sae kandmisel peab mootor olema seisatud, juhiklatt ja lõikekett peavad olema suunatud tahapoole ja summuti teie kehast eemale. Kettsae transportimisel kasutage alati asjakohast juhiklati kaitsehülssi.    

8. Ärge küünitage ega lõigake õlgadest kõrgemal tasandil. Kohmakates asendites on saagi raske juhtida.    

9. Ärge kasutage saagi puu otsas või redelil olles, kui te ei ole saanud spetsiaalset väljaõpet või ei oma vajalikku varustust. Vastasel korral võite kaotada tasakaalu sae lõikeliigutuste tugevuse või lõigatava materjali liikumise tõttu.    

10. Mõned lõikamisülesanded nõuavad eriväljaõpet ja oskusi. Pidage meeles, et oma oskuste õige hindamine on asendamatu väärtusega. Kui kahtlete, pöörduge professionaali poole.    

11. Tagasilöögiohu vältimiseks veenduge, et lõikamispiirkonnas ei ole takistusi. Ärge laske saega töötades juhiklati ninaosal puutuda vastu halgu, oksa ega mis tahes muud takistust. Ärge lõigake võrkaedade, traataedade ega nende alade läheduses, kus on kinnitamata kaablid või kaablijupid.    

12. Ärge hakake puid lõikama enne, kui teil on vaba tööala, ohutu toetuspind ja kukkuva puu jaoks vabastatud piirkond.

13. Olge ettevaatlik, kui puu langeb saele ja pitsitab selle kinni. Surujõud, mis avaldub ülemise keti pitsumisel, võib ootamatult suurendada tõmbejõudu, mida te kasutate sae vabaks tõmbamisel. Te võite liikuva keti endale sisse tõmmata. 

14. Olge äärmiselt ettevaatlik väikeste põõsaste ja noorte puude lõikamisel, sest nõtke materjal võib jääda lõikeketi vahele, teie poole plaksatada või teid tasakaalust välja viia.   

15. Kui lõikate pinge all olevat oksa või noort puud (nn vedruritva), olge tähelepanelik vedruna tagasi põrkumise suhtes, et te ei saaks oksa pinge alt vabanemisel lööki oksalt või kettsaelt.     

16. Ärge lubage kõrvalseisjatel olla kettsae lähedal sae käivitamisel ega saega lõikamisel. Hoidke kõrvalseisjad ja loomad tööpiirkonnast eemal.    

17. Hoidke kõik kehaosad saest eemal, kui mootor töötab.    

18. Ärge kasutage kettsaagi, mis on kahjustatud, valesti reguleeritud või mittetäielikult kokku pandud. Veenduge, et lõikekett seiskub drosselpäästiku vabastamisel. Kui kahtlete sae mehaanilises seisukorras, pöörduge teenindusse.    

19. Järgige tootja juhiseid kettsae teritamise ja hoolduse kohta. Lõikeketi teritamine koosneb kahest etapist: lõikeketi teritamine ja lõikesügavuse piiraja reguleerimine. Kahtluse korral pöörduge nõu saamiseks või keti hooldamiseks teenindusse.    

20. Kasutage asendamisel ainult tootja soovitatud latte või lõikekette, või samaväärseid osi. Juhiklatid ja lõikeketid ei mõjuta mitte ainult seadme jõudlust, vaid ka tagasilöögi ohutust.    

21. Hoidke saekett õigesti pinguldatuna. Lõtv kett võib juhiklatilt maha tulla ja tabada kasutajat.    

22. Kõik muud kettsae hooldused ja parandused, mida ei ole hooldusjuhendis mainitud, tuleb lasta teha asjakohaste kogemustega teenindustöötajatel. Vääralt tehtud hooldus võib saagi kahjustada ja olla kasutajale ohtlik. Näiteks, kui hooratta eemaldamiseks kasutatakse valet tööriista või kui siduri eemaldamisel kasutatakse hooratta hoidmiseks valet tööriista, võib see hooratast kahjustada ja see omakorda võib põhjustada hooratta purunemise.   

23. Olge ettevaatlik kütuse käsitsemisel. Enne mootori käivitamist viige kettsaag tankimiskohast vähemalt 3 meetri kaugusele. Ärge tankimise ajal suitsetage. Kasutage bensiinitoitega kettsaage ainult hästi ventileeritud kohtades.    

MÕNED HEAD SOOVITUSED SAEKETI KASUTAMISEKS

1. Saekett on valmistatud ainult puidu lõikamiseks. Ärge kasutage saeketti muude materjalide lõikamiseks ja ärge kunagi laske ketil töötamise ajal puutuda vastu kive või pinnast. Pidage meeles, et saekett töötab kiirusel üle 80 km/h. Ainult ühesekundilisel kokkupuutel kivi või pinnasega suureneb lõikuri kiirus rohkem kui kümme korda.    

2. Ärge kunagi üritage lõigata nüri ketiga. Kui kett on terav, siseneb see ise puitu ja tõhusaks lõikamiseks tuleb saele avaldada ainult kerget survet. Nüri keti kasutamisel tekib peen saepuru, mis on kindel märk hoolduse vajalikkusest.    

3. Juhiklati ja keti maksimaalse kasutusea tagamiseks hoidke kett optimaalselt pinguldatuna ja kasutage kvaliteetset määret.     

4. Kasutage ainult väikese tagasilöögiga saekette, välja arvatud juhul, kui teil on vajalikud oskused ja väljaõpe tagasilöögi kontrollimiseks.