Ohutusalane teave:

Tere tulemast keti ohutust käsitlevale lehele. Alljärgnev teave on suunatud nii mitteprofessionaalsetele kui ka professionaalsetele kettsaagide kasutajatele.

Järgmised juhised ja kasulikud näpunäited on teie kaitsmiseks kehavigastuste eest ning samas ka selleks, et saaksite ära kasutada tänapäevaste kettsaagide tohutut praktilisust ja tööjõu säästlikkust.

Kettsaag ei ole mänguasi. Lugege kindlasti põhjalikult läbi kogu kettsae kasutusjuhend. Järgige täpselt tootja poolt antud juhiseid lõikeketi teritamise ja muu hoolduse kohta. Alljärgnev teave ei asenda teavet, mis on kirjas teie konkreetse kettsae kasutusjuhendis.

Lõikekett võib põhjustada kehavigastusi, kui see on kettsaele paigaldatud valesti või kui saagi kasutatakse valesti. Paigaldage, reguleerige ja hooldage ketti soovituste kohaselt. Olge ettevaatlik tagasilöögi suhtes, eriti siis, kui lõikate lati ninaosaga. Tagasilöök võib põhjustada ohtlikku kontrolli kadumist kettsae üle ning tõsiseid kehavigastusi sae kasutajale või kõrvalseisjatele. Enne mis tahes kettsae kasutamist lugege hoolikalt läbi tootja kasutus- ja ohutusjuhised.